Privacy en AVG

Privacy en AVG

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook voor onze zeilvereniging. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet elke vereniging stappen ondernemen.

 

Als u zich aanmeldt als van onze vereniging dan geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van uw adresgegevens én voor het gebruik van beeldmateriaal dat door of namens Zeilvereniging Neptunus is gemaakt.

 

Adresgegevens

We vragen toestemming aan u voor het verstrekken van uw adresgegevens, omdat we graag oog hebben voor elkaar naast het zeilen. Als we willen laten zien dat we met u meeleven tijdens belangrijke gebeurtenissen in uw leven, dan sturen we graag een kaartje. De regelgeving Privacy Bescherming Persoonsgegevens schrijft echter voor dat wij uw adresgegevens alleen mogen gebruiken en verstrekken als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Beeldmateriaal

Zoals u wellicht weet, leggen we zo nu en dan wedstrijdacties en bijzondere momenten op de club vast zodat we deze momenten kunnen delen. Foto’s worden gebruikt voor de website en Facebooksite.

 

Toestemming

Het is altijd mogelijk uw toestemming schriftelijk in te trekken.
U bent niet verplicht om toestemming te geven en Zeilvereniging Neptunus zal uw keuze uiteraard respecteren.
Indien u geen toestemming wenst te geven, dan verzoeken wij u de secretaris hierover via mail te informeren: secretaris@zv-neptunus.nl

 

Tot slot, de toestemming eindigt bij het einde van uw lidmaatschap. De dan eventueel gepubliceerde of gearchiveerde items met uw foto/beeldmateriaal hoeven op dat moment niet te worden aangepast of verwijderd.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via de secretaris.