Jachthaven Delfzijl

Bereikbaar via Noordzee, Waddenzee en kanalen (begin- en eindstation van de staande-mast route door Nederland). De ideale uitval basis voor tochten naar het Duitse Wad en Scandinavië.


De haven is door middel van twee toegangen bereikbaar. Door de Zeesluizen Farmsum (eerste of laatste kunstwerk van de staande-mast route) en de haveningang nabij Oterdum (komende vanaf zee of vanuit Duitsland).
De haven bestaat uit een tweetal in elkaar overgaande havenbekkens, het Zeehavenkanaal en de Handelshaven. De nieuwe kade, Handelskade Oost, meet 650 meter en is gesitueerd aan de noordoostzijde van de Handelshaven. De Handelskade West (220 meter) ligt aan de noordwestzijde. Een ander deel (350 meter) van de Handelskade West ligt aan de westzijde.

De jachthaven van Zeilvereniging Neptunus en een drijvende steiger zijn hiervoor neergelegd. De drijvende steiger wordt in het weekend gebruikt door Noordzeevissersschepen, hetgeen een boeiende blik mogelijk maakt op een anders zo onzichtbare bedrijfstak.

In de buitenhaven van Delfzijl en in de Eemshaven is een VTS-dienst (Vessel Traffic Service) operationeel vanuit het Haven Coördinatie Centrum Eemsmonding. Dit houdt in dat vanuit het HCC verkeersbegeleiding plaatsvindt met radar en camera’s. Voor alle scheepvaart, met uitzondering van de recreatievaart, geldt een meld- en luisterplicht. Recreatievaart heeft een luisterplicht (VHF 3).


Iedere 10 minuten na het even uur zendt de verkeersdienst een scheepvaart bericht uit op VHF 66 (Havendienst Delfzijl, vanuit het HCC), met hierbij een actuele weersituatie en een weersverwachting.

Gem. LLWS ligt 20 dm-NAP; de rijzing bedraagt bij springtij 34 dm, bij doodtij 30 dm, de vervallen resp 33 en 26 dm.