Bestuur & Commissies

Home » Vereniging » Bestuur & Commissies

Bestuur

Voorzitter Dhr. M. Siegers
Penningmeester Dhr. J. Haringa
Secretaris Mevr. M. Bos secretaris@zv-neptunus.nl
Algemeen bestuurlid Dhr. H. van der Laan evenementen@zv-neptunus.nl
Algemeen bestuurlid Dhr. F. van Bentum

Commissies

Wedstrijd commissie Dhr. F. Bronsema
Dhr. R. Middel
Mevr. K. van den Bovenkamp
Wedstrijdjury Dhr. J. Faber
Dhr. J. Grimme
Dhr. K. Broeksema
Protest commissie Dhr. J. Faber
Kas commissie Mvr. F. Hut
Dhr. O. Bijsterveld
Bar commissie Dhr. P. Mooij
Dhr. A. Mooij
Mevr.E.Hogenbirk
Technisch Dhr. H. Bos
Dhr. G. Harkema
Dhr. R. Werkman
Dhr. B. Wessels
Dhr. R. Kuiper
Toer commissie Vacant
Evenementen commissie Vacant
Jaarboek commissie Vacant
Lief en Leed Mevr. M. Kuiper-Schuitema